Company Details
COMPANY DETAILS:
MainpageLogo.pngName: FADROMA Development Sp. z o. o.

Headquarter: ul. Kiełbaśnicza 24, 50-110 Wrocław

Address for correspondence and supplies: ul.Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław

National Registration Court: Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocław-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy

KRS: 0000066424

REGON: 932221461

Tax Identification Number (NIP): 8971635969