Dane firmy
DANE SPÓŁKI:
MainpageLogo.pngNazwa: FADROMA Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona: FADROMA Development Sp. z o. o.

Siedziba: ul. Kiełbaśnicza 24, 50-110 Wrocław

Adres do korespondencji i dostaw: ul.Grabiszyńska 163, 53-439 Wrocław

Krajowy Rejestr Sądowy: Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocław-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy

Kapitał Zakładowy: 9.704.000,00 zł

KRS: 0000066424

REGON: 932221461

NIP: 8971635969

WŁADZE SPÓŁKI:


Prezes Zarządu:

Elżbieta Chmielińska

e-mail: echmielinska@fadroma.pl


Prokurent:

Ryszard Wróbel

e-mail: marketing@fadroma.pl